Huisvesting

Het prille begin van EMM lag binnen de muren van café Jalink op de Bosstraat nr. 38.

Door de groei van de vereniging moest men uitwijken naar de harmoniezaal van C. Becht, later de Korenbeurs in de Potterstraat.

Rond 1900 verhuist de harmonie naar de Hollandse Tuin van J. Aarts, waar zij ruim 70 jaar gevestigd zal blijven. Na wat omzwervingen via De Stoelemat, café de Kroon en ’t Swaentje, repeteert de harmonie sinds 1990 in het wijkcentrum ’t Fort/Zeekant aan het Lourdesplein.

Sinds enkele jaren repeteren we in het wijkcentrum 't Fort te Bernadettestraat 4.