Maandag 30 januari werd voor de 28e keer het nieuwe Vastenavendliedje ingestudeerd. Zoals eerdere jaren waren alle Bergse muzikanten uitgenodigd voor deze openbare repetitie van “De Fiel”. Deze traditie wordt door veel Bergse dweilbandmuzikanten op prijs gesteld. Het is niet alleen leerzaam, maar ook heel erg gezellig en een jaarlijks weerzien.

Door het gehele Arsenaal werd druk gerepeteerd. Het slagwerk had zelfs een speciale intro ingestudeerd.
Na de sectierepetities kwamen alle muzikanten bijeen om gezamenlijk de puntjes op de i te zetten, onder leiding van onze dirigent Inge. Daaruit bleek dat er ontzettend goed gerepeteerd was. Bravo voor de CKB-docenten Bas Mennes, Gijs van Oosterhout, Jan Spruit, Jeroen Dur en Rianne van Tienen! En niet te vergeten de inzet van alle muzikanten! De docenten deden na de sectierepetities ook enthousiast mee in het orkest.
De grootste dweilband van Bergen was klaar om Prins Wannes III en zijn gevolg muzikaal te ontvangen.
De prins werd welkom geheten door Jan met: “ Wie de leut et, et de toekomst. Maar wij zeggen: Wie de dweilbandmuzikanten et, et de leut en wie de leut et, et de toekomst!” En dat is zo.
De prins kon nog 1 keer afkijken hoe Inge het orkest dirigeerde en toen moest hij het stokje overnemen. Omdat hij zelf ooit ook slagwerker is geweest in een dweilband koos hij een trommelstok om te dirigeren.
Inge deed voor hoe het moest en daarna kon d’n ‘Oog’eid zijn kunsten laten zien. Eigenlijk had hij ook op de openbare repetitie moeten komen om “de slag” van Inge te leren. Uiteindelijk is alles goed gekomen en het nieuwe Vastenavendliedje klonk als een klok.
Na de openbare repetitie was het nog lang gezellig.
Volgend jaar de 29e openbare repetitie.
Agge mar leut et, veul plezier en éél art blaze om iedereen te late n’ore dagge ut kent. En ge wit: Wie de leut et, et de toekomst!